horizontal menus

Nyheter

HouseModeller3D har nå support for tegningsark med tittelfelt og flere enkelttegninger. Med dette, har det nok funksjonalitet til å lage anmeldelsestegninger.

HouseModeller3D 1.4 2019-06

 • Tegningsark
 • Bedre IFC eksport
 • Oppslag i manualen for ikoner og spesifkasjoner

HouseModeller3D 1.2 2018-07

 • Support for engelsk
 • Bare 64-bit

HouseModeller3D 1.1 2017-12

 • Oppdateringer for macos 10.13 High Sierra
 • Bug rettelser

HouseModeller3D 1.0 2015-04

 • Første versjon av HouseModeller3D
 • Modellering av hus i 3D
 • Inneholder modelleringsdelen av HamboHus
 • Norsk språk

HamboHus 1984 - nå

 • HouseModeller3D er basert på HamboHus
 • HamboHus er et integrert profesjonelt prosjekteringsverktøy
 • HamboHus har en lang historie
 
Hjem | Produkt | Metode | Teknisk | Dokumentasjon| Forespørsel | Personvern | Kontakt