horizontal menus
 

Bygningsmodellering

HouseModeller3D brukes til å planlegge et bygg. Bygget modelleres i HouseModeller3D og informasjon produseres fra modellen.

Modellen inneholder byggets eksakte mål i tre dimensjoner og danner grunnlaget for nøyaktige og korrekte tegninger.

Modellen kan dokumenteres med tegninger og tabeller.

Mye viten ang. konstruksjon og utseende er predefinert i HouseModeller3D. Dette gjør det mulig å spesifisere huset med et minimum av data.

 

Modellen

Modellen inneholder vegger, etasjeskillere, åpninger, rom, symboler, og annoteringer. Under spesifikasjonsprosessen tilbyr HouseModeller3D avansert objekt- og modulsnapp

Annoteringer, som mållinjer og tekster, legges til for de forskjellige tegningstyper.

Man kan fargelegge huset utvendig med heldekkende farger og flerfargede mønstre.

Modellen kan overføres til andre programmer for videre manipulering, spesielt til SketchUp.

 

Tegninger

Med HouseModeller3D kan man vise plantegninger, fasader, oversikter, og snitt i skjermvinduer.

Hver tegningstype kan vises på flere forskjellige måter med utvalg av husdeler og lag. Man kan velge blant ferdige predefinerte utvalg eller sette opp sine egne.

F.eks. kan man vise plantegning med eller uten møbler, fasadetegninger med eller uten skygger, oversiktstegning av hele huset eller bare en etasje.

På fasader og perspektiv kan terreng vises. På fasader kan terrenglinjen annoteres.

Fasader og perspektiv kan skyggelegges. Skyggeleggingen kan basere seg på huset geografiske plassering, nordretning og tidspunkt (dato og klokkeslett) for når skyggene skal regnes ut.

Perspektiv av planene brukes til mer forståelig presentasjon av planløsninger. De forskjellige etasjene (nivåene) kan da vises hver for seg eller man kan velge å vise dem forskjøvet over hverandre.

Situasjonskart lages ved ved å skanne inn kart og legge plan av huset oppå.

Tegningene kan skrives ut på skriver (eller PDF) med ønsket skalering, evt. fordelt over flere ark.

 

Tabeller

Tabeller over deler av modellen kan vises, f.eks. alle vegger, symboler, eller takkanter.

Tabellene vises på skjermen og kan skrives ut i sin helhet på skriver (eller PDF).

Tabeller kan også kopieres fra skjermen i tab-separert format. De kan da limes inn i andre programmer for videre behandling.

 

HamboHus

HouseModeller3D inneholder modelleringsdelen av et større, profesjonelt prosjekteringsverktøy - HamboHus.

HouseModeller3D husfiler kan åpnes i HamboHus for videre projektering.

HamboHus tilbyr tegningsark, der man kan plassere flere tegninger på samme ark med tittelfelt. Dette gjør det mulig å lage fullstendige anmeldelsestegninger.

HamboHus tilbyr også simulert "bygging", der konstruksjonene i bindingsverkvegger, etasjeskillere, og taket blir plassert og dimensjonert ut fra predefinerte metoder. Samtidig beregner HamboHus netto og brutto mengder for den enkelte bygningsdel, hva materialene koster og hvor lang tid det tar å bygge de enkelte komponenter og dermed hele bygget.

Resultatene fra den simulerte byggingen danner grunnlaget for konstruksjonstegninger, forskjellige materiallister, beskrivelsestekster, tidsberegninger og priskalkulasjon.

Konstruksjonstegninger inkluderer arbeidstegninger med stenderplassering, etasjeskillerplan, oppriss, taksperreplan, materiallister.

Mange forskjellige lister kan produseres, f.eks. kapplister, bestillingslister, pris til kunde, kjørelister. Nye typer lister kan defineres ved å lage rapportdefinisjoner.

 
Hjem | Produkt | Metode | Teknisk | Dokumentasjon| Forespørsel | Personvern | Kontakt