horizontal menus
 

HouseModeller3D Dokumentasjon

Her er det kopier av gjeldende dokumentasjon. Brukerhåndbok, uttrykksskrivet, og symbolspråket leveres også sammen med programpakken og er tilgjengelig fra hjelpmenyen. Tekniske notater omhandler spesielle emner som har interesse for de som skal lage nye symboler eller justere konfigurasjonen.

HouseModeller3D Brukerhåndbok

Brukerhåndboken er referansemanualen for HouseModeller3D. Den inneholder deltaljer om bruk av programmet. Den inneholder også et "Komme i gang" kapittel, som gir nøyaktige instrukser for nybegynnere.

HouseModeller3D Uttrykk

Uttrykk brukes i hele HouseModeller3D. De kan brukes når tall skrives inn fra tasturet. De kan også brukes for å merke rom, åpninger, dragere og søyler på plantegninger. I tillegg brukes de til å konfigurere malfiler. Dermed er forståelse av uttrykk et basiskunnskap for konfigurering og bruk av HouseModeller3D.

HouseModeller3D Symboler

HouseModeller3D tilbyr et eget språk for å lage tilleggsobjekter, kalt "symboler". HouseModeller3D leveres med et stort utvalg av symboler, men det kan være interessant å lage egne tilpassede. Symbolene kan ha forskjellig utseende på hver tegningstype (plan, snitt, fasade, oversikt).

TN 10: Terreng

TN10 TerrengTerreng  

Dokumentet omtaler terrengmodellering i HouseModeller3D. Det kan være spesielt nyttig for de som skal skaffe informasjonen som trenges for å importere eller legge inn modellene.

TN 13: Situasjonskart

Dokumentet inneholder informasjon om forsjellige måter å lage situasjonskart.

TN 14: IFC import

Dokumentet inneholder informasjon om hva som kan importeres og hvordan å sette opp malen. Malen brukes til å bestemme om veggene skal opprettes som ytter- eller innervegger, og hvilke veggtyper de skal få (basert på veggtypenavn i IFC filen).

 
Hjem | Produkt | Metode | Teknisk | Dokumentasjon| Forespørsel | Personvern | Kontakt