horizontal menus
 

Arbeidsmetode - Lage modell

Tegn en vegg  

HouseModeller3D arbeider med en modell av bygget. Et nytt prosjekt påbegynnes med å spesifisere modellen (i motsetning til å lage "tegninger"). HouseModeller3D "vet" mye om bygging, noe som gir en betydelig automatiseringsgevinst. Byggekunnskap gjør at spesifikasjonene blir færre og at automatikken gjør mer.

Modellen lages ved å spesifisere de forskjellige bygningsdeler. Mye av prosessen foregår grafisk, men alle spesifikasjoner kan også vises og redigeres alfanumerisk.

Det er vanlig å begynne med en malfil som gir utvendige vegger, etasjeskillere, og tak. Utvendige åpninger, kledning, og farger justeres. Så går man løs på innvendige vegger, rom, innredning, møbler, og evt. terreng.

Symbolbibliotek  

HouseModeller3D kan importere IFC-filer, noe som gir mulighet for å begynne fra et annet hus. Importmalen justeres i henhold til IFC-dataen for å gi mest mulig vellykket import.

Man kan også starte helt fra begynnelsen med en tom husfil. Mange ganger har man en skisse eller tegning som man vil legge under. Den skannes og plasseres i bakgrunnen (med bildeverktøyet).

HouseModeller3D kan brukes til lage planløsninger. Man kan begynne med en malfil, og så gå direkte til de innvendige vegger og møblering.

HouseModeller3D leveres med mange predefinerte symboler, og et symbolbibliotek av de mest vanlige varianter.

Husskjelett

Vegger

Yttervegg  

Veggene tegnes på planene for hver etasje. Som regel er det nok å spesifisere én linje og veggtypen. Veggtypen er vanligvis predefinert og angir tykkelse av delene og konstruksjonsmetode.

Hjørne  

HouseModeller3D finner hjørnene automatisk, også for vegger som består av flere lag. Veggtyper inneholder angivelse av veggavslutningstyper som brukes automatisk i de forkskjellige tilfeller. På denne måten slipper man for det meste å forholde seg til de enkelte hjørner.

Vegg  

Veggene søker seg dynamisk oppover og nedover til tak og etasjeskillere (så fremt fast høyde ikke spesifiseres).

Dragere og søyler

Drager  

Dragere og søyler modelleres som egne objekter. Hver drager spesifiseres på samme måte som en vegg, mens søylene legges ut hver for seg.

Etasjeskillere

Drager  

Etasjeskillerne lages i bunnen av hver etasje. Som regel kan man "snappe" til veggene for å få hjørnene. HouseModeller3D "vet" om utstikk. Gjennomgående gulv og himling kan da lages enkelt.

Tak

Tak  

Fordi spesifisering av tak er komplisert er det vanlig i HouseModeller3D å gjøre det i to steg. Store "takpolygoner" spesifiseres med angivelse av hvilke kanter som skal danne flater. "Foreslå tak" utføres for å få automatisk beregnede høyder og skjæringslinjer. Alternativt kan de enkelte takflater spesifiseres direkte.

Kledning

Kledning  

Utvendig kledning modelleres adskilt fra vegger, men tar utgangspunkt i ytterveggene. Dermed er det vanligvis nok å spesifisere kledningstype.

Kledningsgeometri kan justeres adskilt fra veggene. Dette er vanlig f.eks. med kledning mot skrått terreng. Kledningsforhøyelse i gavlveggene lages automatisk.

Åpninger

Åpn  

Åpninger i veggene spesifiseres, og fylles med vinduer og dører. Åpningsstørrelsen justeres dynamisk etter innplassert vindu eller dør.

Vindu  

Kledning rundt åpningene modelleres for hver åpning. Det er mulig å dele sidebord mellom to åpninger og/eller slå sammen vannbrett over og/eller under. Sammenslåing kan styres parametrisk, slik at det skjer automatisk når åpningene kommer nærme hverandre.

Mens du arbeider

Se og justere

Skjerm vinduer  

Hele tiden kan man se modellen i forskjellige skjermvinduer - plan, snitt, fasade, og oversikt. Man kan ha mange vinduer og kan veksle mellom dem som man selv ønsker. De fleste vinduer oppdateres automatisk når modellen endres.

Pizza  

På planene kan man tegne en eller flere arealer og be om flytting av alle punktene innenfor. Dette er nyttig for å kunne "strekke" eller "krympe" hele huset eller valgte arealer inne i huset.

Mer ...

Innvendige vegger

Innervegg  

Tegn innvendige vegger. Snapp til spesifikasjonslinjene for utvendige vegger.

Rom

Rom  

Definer innvendige rom med et dobbeltklikk eller med å tegne kantene. Få arealene beregnet og tegnet på planene.

Symboler

Symbol  

Symboler i HouseModeller3D er parametriserte objekter som kan ha utseende på alle tegningstyper, bl.a. plan, snitt, og fasade. Det er vanlig å plassere mange symboler på planene og i huset.

Møbler  

HouseModeller3D leveres med en symbolbibliotek-malfil, som har mange av de vanligste variantene ferdig laget. Disse kan man dra inn på planene. Man kan selv lage nye biblioteker med varianter som ofte brukes

Trapp  

Legg til trapper, piper, innredning, møbler, sanitærutstyr v.hj.a predefinerte symbolene. Juster parametere i symbolene for å få varianter.

Tegneobjekter og mållinjer

Tools Objects  

Legg til vanlige tegneobjekter, som linjer, rektangler, polygoner, kurver. Man kan også legge til mållinjer og få nøyaktige mål ved å snappe til punkter i modellen.

Tekstannoteringer

Tekst  

Legg til tekster og forklaringer. Tekster for plan legges i modellen. For fasade og snitt, legges de i annoteringer.

Bilder

Bilder  

Bilder kan plasseres med bildeverktøy. Kopi av grafikken kopieres til husfilen. Det er vanlig å bruke bilder i bakgrunnen for skisser som man skal tegne oppå, og i forgrunnen for bilder av tomten og evt. pynting med vegetasjon og mennesker.

Terreng

Terreng  

HouseModeller3D inneholder enkel terrengmodellering. Det er basert på å angi terrengpunkter (før og etter) på tomten. Modellen beregnes som triangler med hjørner på punktene, slik at det blir mer nøyaktig med flere punkter. Modellen kan brukes for tegning av terrenglinjer på fasader og for visning av 3D oversikter med terreng.

Plasser huset i verden

Skygge  

Huset kan plasseres og orienteres i verdenen. Når det er gjort kan man angi solposisjon med dato og tid - og se hvor skyggene faller, også på terrenget.

Gulv, himling, taktekking

Gulv  

Gulv og himling modelleres som egne objekter over og under etasjeskillere. Som regel dekker de etasjeskilleren minus utstikkene, men de kan avvike om nødvendig.

Taktekking modelleres som eget objekt på takflater.

Ta ut resultater

Tegninger

Skriv dialog  

Alle de forskjellige typer skjermvinduer - plan, fasade, oversikt, og snitt - kan skrives ut, enten modellen i sin helhet eller utsnittet som vises i vinduet.

Skriverdialogen gir mange skaleringsmuligheter - til arket, til et antall ark bred eller høy, eller i prosent.

Utskriften kan også tas til PDF, som blir en vektor-tegning (ikke raster) av høy kvalitet.

Tabeller

Symbol-liste  

Tabeller over yttervegger, innervegger, eller symboler pr etasje fåes ved å dobbeltklikke til venstre for en listen.

Større tabeller over f.eks. alle veggene i huset fåes ved å bruke en egen kommando ("Vis oversiktsvindu").

Tabeller kan skrives ut i sin helhet på skriver (eller til PDF). De kan også kopieres til utklippet som en tab-separert liste, som kan limes inn i andre programmer (f.eks. Microsoft Excel) for videre behandling.

Eksport

SketchUp  

Modellen kan eksporteres til SketchUp for videre presentasjon, f.eks. med filmsnutter. Det er gjort betydelig arbeid for å kunne eksportere en modell spesielt tilpasset SketchUp. Modellen er imidlertid uttrykt i DXF og vil dermed også kunne leses av andre systemer.

Tegninger kan lett tas ut som PDF.

Konfigurering (Leksikon)

Leksikon  

De raske resultater som kan oppnås med HouseModeller3D er basert på definisjoner konfigurert på en leksikon. HouseModeller3D brukes til å definere og konfigurere leksikondefinisjoner og de aller fleste definisjonene kan endres pr hus.

Veggtyper angir laginndeling og utseende på tegninger. Veggavslutningstyper angir hvordan tegne hjørner.

Symboldefinisjoner, dvs. parameteriserte objekter, defineres i et eget symbolspråk. Mange symboler leveres med HouseModeller3D. Definisjonene er åpne, dvs. at nye definisjoner kan lages eller eksisterende skrives om.

Takkanter angir utseende og konstruksjon på forskjellige typer kanter, som grat, kil, osv. "Forslå tak" prøver å finne ut hvilken type kant det bør være og setter kanttypen automatisk.

 
Hjem | Produkt | Metode | Teknisk | Dokumentasjon| Forespørsel | Personvern | Kontakt